agost 2, 2017

LA CLÍNICA

HISTÒRIA:

 

· ARAFER s’ inicia l’ any 2001, inicialment per donar Servei de Fisioteràpia a domicili de la mà d’un jove fisioterapeuta, Juanjo Aragón, que tot just acabava els seus estudis a la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

 


 

En poc temps es va ampliar el servei per atendre també de forma ambulatòria al Complex Esportiu Júpiter

de Barcelona,  situat al ben mig del barri de Sant Martí. També del MedFitness, complex esportiu situat a

Diagonal Mar, també a Barcelona. En  aquestes instal·lacions es realitzàven també tractaments

d’hidroteràpia en piscina i programes col·lectius de gimnàstica d’esquena i natació terapèutica.

 

L’any 2005 ARAFER es fa responsable del Servei de Fisioteràpia de les residències de Vallserena de

Barcelona, obrint les portes a tractaments Geriàtrics, servei que continua avui dia.

A principis de l’any 2006, ARAFER  es trasllada a la seva ubicació actual, carrer Concili de Trento 164 de

Barcelona, per donar un servei molt més directe, àgil i cómode al barri i adaptar-se a les

necessitats de tots el pacients.

 

Actualment ARAFER es situa com a centre de referència en Osteopatia,

Fisioteràpia i Psiconeuronimunologia a Sant Martí gràcies

a l’ àmplia formació de qualitat dels seus professionals,

amb impecables trajectóries acadèmiques i professionals.

 

EL CENTRE:

 

ARAFER Osteopatia i Fisioteràpia neix per donar resposta a la necessitat de tenir a prop i de manera àgil  a

professionals de la salut de primera intenció en els camps de la Osteopatia, la Fisioteràpia i la

Psiconeuronimunologia (PNI). Actualment el Sistema Públic Sanitari és incapaç de donar aquest servei,

especialment en el cas de la Osteopatia  i la PNI ja que ni les contempla en la seva cartera de serveis.

 

En el cas de la Fisioteràpia dins el servei públic és molt millorable, amb temps d’espera de mesos en la

majoria de casos, per no parlar de la qualitat, ja que moltes vegades el fisioterapeuta no coneix ni els noms

dels seus pacients degut al elevat volum d’usuaris que ha d’absorvir.

Per aquest motiu ARAFER esdevé un centre totalment privat sense cap concert amb cap mútua, ja que en

les mútues, tot i que el servei és millor que en la Sanitat Pública, el pacient continua compartint el seu

professional i els recursos del centre, amb altres usuaris i aixó merma la qualitat del tractament.

 

 

A ARAFER, des dels seus inicis l’any 2001 l’objectiu principal és la máxima qualitat

i satisfacció del pacient, per aixó el pacient sempre té un sol professional exclusivament

en un espai individual i amb sessions llargues que permeten realitzar els tractaments de

forma exhaustiva, amb tranquil-litat. Aquest és el fet diferencial que fa que els pacients

trobin solució a les seves patologies. A més les visites són convingudes adaptant-nos a les

necessitats dels pacients i amb el mínim temps d’espera possible.